SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị quốc tế về khoa học bền vững châu Á lần thứ hai

Từ ngày 02 đến 04/3/2011, Đại học Quốc gia Hà Nội đại diện cho Việt Nam đã đăng cai cùng với Đại học Tokyo (Nhật Bản) đồng tổ chức Hội nghị quốc tế về khoa học bền vững tại châu Á lần thứ hai (ICSS-Asia 2011).
 

Hội nghị quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chính trị gia, các chuyên gia đến từ các quốc gia thuộc châu Á và trên thế giới, đã tập trung trao đổi các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đô thị và nông thôn, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học bền vững… Đây là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm; đồng thời tạo cầu nối giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững.
Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa học bền vững là ngành khoa học mới không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, không chỉ mới đối với một người bình thường mà còn mới mẻ đối với ngay cả những người làm nghiên cứu. Con người là một bộ phận của thiên nhiên, trong quá trình phát triển của mình, con người đã tàn phá thiên nhiên quá mức nên giờ đây đang phải chịu những hậu quả của nó. Đây là thời điểm cần có hệ tri thức khoa học mới để nhận thức bản chất của bền vững, từ nguyên nhân tạo ra, tác nhân làm suy giảm, giải pháp củng cố… Khoa học bền vững ra đời với mục đích nghiên cứu quá trình phát triển với tất cả những gì liên quan đến thực trạng đó. Ông Giang cũng khẳng định, Việt Nam có nhu cầu rất lớn trong việc củng cố bền vững, ổn định chính trị - xã hội và khoa học bền vững là ngành khoa học cần thiết để giúp Việt Nam nâng cao nhận thức để phát triển.
 
TN (Nguồn: Tạp chí hoạt động khoa học)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả