SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông 2010

Trong các ngày từ 01 đến 04/11/2010, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông năm 2010 (IEEE-RIVF’10) phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Viện Công nghệ Thông tin (Viện KH&CN Việt Nam) tổ chức Hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông năm 2010.

IEEE (Hiệp hội Kỹ nghệ Điện và Điện tử) là một tổ chức hoạt động bao gồm hầu hết mọi lĩnh vực liên quan tới công nghệ điện tử và thông tin. Từ năm 2007, Hội nghị quốc tế IEEE-RIVF về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) tổ chức hàng năm tại Việt Nam đã được IEEE chính thức công nhận và trợ giúp.
IEEE-RIVF’10 đã thu hút khoảng 150 nhà khoa học (50 nhà khoa học nước ngoài, 100 nhà khoa học Việt Nam) tham gia. 135 bài tham luận tại Hội nghị đã tập trung vào 7 chuyên ngành: Trí tuệ tính toán, Truyền thông và mạng, Mô hình và mô phỏng, Quản trị thông tin và tri thức, Vận trù học và tối ưu, Công nghệ phầm mềm và hệ nhúng, Giao tiếp người - máy và xử lý ảnh.
Việc đưa các hội nghị quốc tế chất lượng cao nói chung và ngành CNTT&TT nói riêng đến Việt Nam là một hoạt động có nhiều ý nghĩa trong phát triển KH&CN của đất nước, tạo điều kiện cho nhiều cán bộ KH&CN của Việt Nam có thể tham gia chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp quốc tế.

QA (tchdkh.org.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả