SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị quốc tế về bình đẳng giới trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đầu tháng 6/2011, tại Thành phố Haifa - Israel, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Cục Hợp tác nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao của Israel phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế dành cho các nhà lãnh đạo nữ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với chủ đề: Giáo dục và đào tạo cho nữ giới.
  

Tham dự Hội nghị có 65 đại biểu là các nhà lãnh đạo nữ về khoa học và công nghệ (KH&CN) của 40 nước trên thế giới. Bà Lê Thị Khánh Vân- Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ KH&CN đã được Ban Tổ chức mời tham dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cùng trao đổi về phương hướng thúc đẩy sự bình đẳng giới và tạo điều kiện cho phụ nữ có thể bình đẳng với nam giới trong việc tham gia vào các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đặc biệt trong nghiên cứu KH&CN và đổi mới sáng tạo.
Sau 3 ngày trao đổi thảo luận, Hội nghị nhất trí Bản tuyên bố chung với nhiều nội dung cụ thể, trong đó khẳng định một số quan điểm: giáo dục ở mọi cấp độ là quyền con người, nam và nữ đều có quyền bình đẳng như nhau; truyền thông có vai trò lớn trong việc thúc đẩy quyền bình đẳng giới trong KH&CN và đổi mới sáng tạo; công nhận sự đóng góp của phụ nữ vào KH&CN, đặc biệt sự áp dụng tiến bộ KH&CN ở nông thôn; công nhận bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo về KH&CN và đổi mới sáng tạo; công nhận vai trò của chính phủ các nước về việc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực trong đó có KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, kiến nghị chính phủ, các tổ chức quốc tế và các cộng đồng khoa học hướng dẫn nghiên cứu ở mọi cấp độ để xác định và hiểu rõ những yếu tố cơ bản về thiếu hụt nữ giới trong KH&CN hiện nay cũng như chiến lược và hành động để chỉ đạo bình đẳng giới; tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia học tập trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo, soạn thảo chính sách, ra quyết định ở mọi cấp độ; khuyến khích khu vực tư nhân và hội nghề nghiệp đầu tư vào các chương trình tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ. Cùng với đó, đề nghị các cơ quan thẩm quyền tạo ra nhiều tiến bộ KH&CN thích ứng với nhu cầu và viễn cảnh của phụ nữ; tăng cường hợp tác quốc tế, tạo lập và phát triển mạng lưới phụ nữ toàn cầu để chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phụ nữ về KH&CN, đặc biệt thông qua các dự án hợp tác của các nước đang phát triển với các nước phát triển.
Các đại biểu đều nhất trí sẽ trình Chính phủ của nước mình về tuyên bố chung của Hội nghị và đề nghị Chính phủ đưa vào cơ chế chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực đào tạo, giáo dục, nghiên cứu phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo của quốc gia.
Nguồn: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả