SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị Quốc tế Sea- Eu- Net lần thứ 4

Trong 2 ngày 16- 17/11/2011, tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia chủ trì tổ chức Hội nghị Quốc tế Sea- Eu- Net lần thứ 4 nhằm đẩy mạnh hợp tác KH&CN giữa các nước Asean- Eu, kết nối mạng lưới các nhà khoa học của hai khu vực và thúc đẩy sự tham gia của các nước Đông Nam Á.
 
 

Dự án Sea- Eu- Net thuộc Chương trình Khung về Nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ lần thứ 7 của Eu- FP7 (2007- 2013). Dự án có mục tiêu chiến lược là tăng cường hợp tác KH&CN Asean- Eu thông qua các hoạt động điều phối và hỗ trợ. Dự án Sea- Eu- Net bao gồm: tăng cường đối thoại liên khu vực và song phương trong hợp tác KH&CN; thiết lập mạng lưới các cơ quan như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước, ngành công nghiệp,… để tăng cường năng lực nghiên cứu; tăng cường sự tham gia của các đối tác Asean vào các chương trình thuộc FP7; phân tích quan trắc và xây dựng các diễn đàn trao đổi thông tin.
Hội nghị Quốc tế Sea- Eu- Net lần thứ 4 có chủ đề “Năm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Asean- Eu 2012” (YoSTI 2012). Hội nghị lần này nhằm đánh giá thành tựu hợp tác KH&CN giữa Asean và Eu trong thời gian qua; xác định những tiềm năng và các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai khu vực về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đưa ra các cơ chế tài trợ mới cho hợp tác KH&CN; xây dựng nền tảng nhằm khuyến khích sức mạnh tổng hợp của các hoạt động nghiên cứu.
Hội nghị Sea- Eu- Net lần này cũng là dịp khởi động chính thức YoSTI 2012 với các mục tiêu: nâng cao nhận thức của công chúng, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ về tầm quan trọng trong hợp tác KH&CN giữa Asean và Eu; phát triển và ra mắt công cụ tài trợ mới để hỗ trợ Sea- Eu hợp tác KH&CN; tăng cường trong đối thoại chính trị cấp cao giữa hai khu vực; tăng cường quan hệ giữa các nước dân tộc Đông Nam Á và Châu Âu,...
Trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra các hội thảo khoa học với các chủ đề: Dấu ấn sinh thái Eu- Asean, Xây dựng và quản lý thành phố xanh, bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, An ninh nước và quản lý nước.
Nguồn:   Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả