SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị Quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2010

Ngày 03/12/2010, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam năm 2010 với chủ đề “Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cơ quan Chính phủ và triển khai đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”.


Hội nghị Quốc gia về CNTT&TT Việt Nam 2010 tập trung thảo luận về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW, từ đó đánh giá các thành tựu, hạn chế, khó khăn và đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn,… với các tham luận như: tình hình thực hiện chỉ thị 58-CT/TW trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2000 – 2010 và định hướng đến giai đoạn 2015; sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển và hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam trong 10 năm qua và 10 năm tiếp theo...
Mục tiêu cụ thể của Hội nghị lần này là nhằm đưa CNTT ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, trở thành yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; Phát triển mạng thông tin quốc gia phủ trên cả nước, với chất lượng cao, giá rẻ, tỷ lệ người sử dụng Internet đạt mức trung bình thế giới; Công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ phát triển hằng năm cao nhất so với các khu vực khác.

QA (Nguồn: Ánh Tuyết, TT Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả