SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị

Ngày 01/4/2011, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.
  


Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm, và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.
Chỉ thị 48-CT/TW nhằm mục tiêu thể chế hoá đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về an ninh trật tự, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Chỉ thị 48-CT/TW còn nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của toàn dân tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm để từng bước kiềm chế lạm phát, làm giảm các lọai tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới. Ngoài ra, Chỉ thị 48 – CT/TW nhằm xã hội hoá công tác phòng, chống tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm.
Để thực hiện tốt chỉ thị 48 – CT/TW đòi hỏi có sự tham gia tích cực, chủ động và quyết liệt của các bộ, ngành, các cơ quan tổ chức, đoàn thể xã hội. Tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nhấn mạnh đến vai trò của Bộ KH&CN trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương khẳng định Bộ KH&CN cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu công nghệ, khoa học tiên tiến vào công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tập trung vào các lĩnh vực: đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trong lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức và xạ hạt nhân theo quy định của pháp luật.
Tại Hội nghị, đại diện của các đơn vị: Cục Sở hữu trí tuệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Năng lượng Nguyên tử, Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân đã trình bày công tác triển khai phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
 
TN (Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả