SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị phổ biến các văn bản và chính sách liên quan đến doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Ngày 22/5/2012, tại Hà Tĩnh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản và chính sách liên quan đến doanh nghiệp KH&CN, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp KH&CN.
  

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; Sở KH&CN Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; đại diện lãnh đạo các huyện, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ và đại diện trên 100 doanh nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh.
Tại Hội nghị, TS. Phạm Văn Diễn, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã giới thiệu và phân tích thực trạng một số cơ chế chính sách đã được ban hành và triển khai để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, thị trường công nghệ trên phạm vi cả nước và một số địa phương, đồng thời nêu những thuận lợi, khó khăn và những bài học kinh nghiệm từ hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN.
TS. Phạm Văn Diễn đánh giá cao sự chủ động triển khai của Sở KH&CN trong hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh và nhấn mạnh vai trò quan trọng của lãnh đạo các huyện, thị trong việc nắm bắt nhu cầu, chủ động triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp.
Về phía Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp mới khởi nghiệp từ các kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với Sở KH&CN Hà Tĩnh nghiên cứu, xây dựng các giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương, chính sách đã được ban hành phù hợp với điều kiện thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
Để đáp ứng những yêu cầu trên, TS. Phạm Văn Diễn đề nghị Sở KH&CN Hà Tĩnh căn cứ vào Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhanh chóng nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án phát triển doanh nghiệp KH&CN theo tinh thần Nghị định 80/2007/NĐ-CP với nòng cốt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với đó là hỗ trợ khởi nghiệp các doanh nghiệp mới từ các kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ để phát huy lợi thế tạo ra các việc làm mới trên các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, khai thác khoáng sản.
Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu các cơ chế chính sách về hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN của tỉnh trong thời gian qua và định hướng hoạt động của Quỹ trong thời gian tới đối với việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp KH&CN.
Nguồn:  Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả