SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học GTVT lần thứ 25

Để khuyến khích, động viên những sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên củng cố những kiến thức đã học và phát huy được tính năng động, sáng tạo trong việc tiếp cận các vấn đề khoa học, khám phá các giải pháp công nghệ phù hợp để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống..., ngày 7.5.2010 tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 25.

Tại Hội nghị, 499 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được báo cáo theo 32 tiểu ban chuyên ngành. Theo đánh giá của Ban tổ chức, ngoài việc tăng mạnh về số lượng đề tài đăng ký tham dự, chất lượng các đề tài đã có bước đột phá đáng ghi nhận. Nhiều đề tài đã góp phần thiết thực giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng công trình giao thông, trong định hướng phát triển GTVT...

 Ban tổ chức đã quyết định trao 32 giải Nhất, 68 giải Nhì, 102 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích cấp Trường cho những công trình xuất sắc.

VH (Theo Tchdkh.org.vn)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả