SpStinet - vwpChiTiet

 

50 năm ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Xây dựng hơn 6.400 Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam

Ngày 07/4/2012, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL)- Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ thành lập 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.
  

Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân; các tổ chức quốc tế cùng đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng định, TCĐLCL là một trong số ít ngành đã xây dựng được đủ 3 Đạo luật chuyên ngành bao quát cả 3 mặt hoạt động chủ yếu của ngành mình. Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã và đang được hoàn thiện, là cơ sở cho việc quản lý thống nhất của Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đo lường, quản lý chất lượng và các hoạt động liên quan khác.
Chúng ta hiện có hệ thống khoảng hơn 6.400 Tiêu chuẩn quốc gia và đang nỗ lực xây dựng và phát triển hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hệ thống chuẩn đo lường, hệ thống các phòng kiểm dịch và hiệu chuẩn phương tiện đo, các phòng thử nghiệm chất lượng để phục vụ có hiệu quả cho nhu cầu quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các hoạt động đào tạo, tư vấn, thông tin, tuyên truyền quảng bá đã tạo nên phong trào nâng cao năng suất chất lượng rộng khắp trong cả nước, làm cho bức tranh chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ngày càng được cải thiện. Quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng và có hiệu quả. Từ mối quan hệ chủ yếu với các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, đến nay Tổng cục TCĐLCL đã duy trì hợp tác thường xuyên với 30 nước trên thế giới và tham gia với tư cách là đại diện của Việt Nam trong 14 tổ chức quốc tế và khu vực, tạo cơ hội lớn trong việc hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, Tổng cục TCĐLCL cần tập trung vào một số hoạt động chính như: hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch phát triển hoạt động TCĐLCL bảo đảm đắc lực cho sự phát riển kinh tế- xã hội của đất nước. Tổ chức triển khai có hiệu quả “Chương trình Quốc gia thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt chất lượng cao.
Chú trọng phát triển các nguồn nhân lực. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động TCĐLCL để tạo nguồn lực cần thiết cho sự phát triển. Tăng cường sự tham gia, phối hợp tích cực và chủ động của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, các nhân trong hoạt động TCĐLCL.
Nhanh chóng xây dựng và phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng đồng bộ, có trình độ ngang bằng, hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực... Đầu tư xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, kiện toàn và phát triển hệ thống các phòng kiểm dịch, hiệu chuẩn, thử nghiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm trong cả nước.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về TCĐLCL để tận dụng cơ hội hội nhập quốc tế thông qua sự tham gia, hợp tác với các tổ chức TCĐLCL quốc tế, khu vực và nước ngoài. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong khuôn khổ các tổ chức TCĐLCL khu vực, quốc tế, triển khai việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hiệp định thừa nhận lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN, APEC và các nước.
Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, tư vấn, dịch vụ về TCĐLCL để truyên bá, phổ biến nhanh chóng các kiến thức về TCĐLCL cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Ghi nhận những đóng góp to lớn và sự trưởng thành trong 50 năm qua, thay mặt Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, đồng chí Uông Chu Lưu đã trao tặng Huân chương Ðộc lập hạng nhất cho Tổng cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng, Huân chương Lao động hạng nhất cho Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Huân chương Lao động hạng nhì cho hai đơn vị là Viện Ðo lường Việt Nam và Trung tâm Chứng nhận phù hợp.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả