SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị lãnh đạo cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN – Cơ quan sáng chế Châu Âu

Cơ quan Sáng chế Châu Âu muốn nâng quan hệ hợp tác về mặt kỹ thuật hiện tại lên mức quan hệ hợp tác chiến lược đối với cơ quan Sở hữu trí tuệ (SHTT) các nước ASEAN. Đây là nội dung chính tại Hội nghị lãnh đạo Cơ quan SHTT các nước ASEAN - Cơ quan sáng chế châu Âu (EPO) lần thứ 6 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 13 - 14/01/2011. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đã đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi họp với các nước ASEAN, Chủ tịch EPO, ông Bennoit Battistelli khẳng định, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực SHTT với khung pháp lý khá đầy đủ. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ. Đây là chương trình rất hữu ích và EPO cam kết sẽ cố gắng tham gia vào chương trình này.
EPO đang triển khai nhiều chương trình và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động về SHTT. Trong đó, EPO sẽ áp dụng những quy trình lựa chọn chặt chẽ hơn đối với các sáng chế, giảm tỷ lệ giữa số đơn nộp sáng chế và số sáng chế được cấp (Trước đây tỷ lệ này là 50% giờ giảm xuống còn 44%) để đảm bảo những sáng chế được cấp mang tính chọn lọc và có giá trị. Hiện nay, EPO đã thành lập cổng thông tin điện tử, cung cấp khoảng 80 triệu tài liệu miễn phí cho các bên sử dụng và hy vọng Việt Nam có thể tham gia.
Với việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng quan cao hệ giữa Cục SHTT Việt Nam và EPO lên tầm chiến lược, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề nội tại mà còn góp phần giải quyết những thách thức chung của Hệ thống SHTT khu vực và quốc tế.
Về phía Việt Nam, Cục trưởng Trần Việt Hùng cho biết, hiện nay hệ thống SHTT Việt Nam cần giải quyết những thách thức của hệ thống sáng chế trước tốc độ phát triển nhanh của đơn đăng ký sáng chế.
Trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu đến từ các nước sẽ trao đổi và thảo luận các vấn đề liên quan đến SHTT như: Kế hoạch cộng đồng kinh tế ASEAN về SHTT; Xu hướng phát triển hệ thống cấp bằng sáng chế châu Âu và các vấn đề liên quan khác.

QA (Nguồn: TT Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả