SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị lần thứ XI Liên hiệp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin điện tử

Từ ngày 25- 26/4/2013, tại thành phố Ninh Bình đã chính thức diễn ra Hội nghị lần thứ XI của Liên hiệp thư viện Việt Nam về các nguồn tin điện tử.
  

Ông Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia- cơ quan chủ trì Liên hiệp, phát biểu khai mạc

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ông Tạ Bá Hưng, Vụ trưởng - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Ông Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc Gia- cơ quan chủ trì Liên hiệp và 160 đại biểu đại diện cho 87 đơn vị là các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của Liên hiệp Thư viện năm 2012-2013, chiến lược phát triển Liên hiệp Thư viện Việt Nam 2013-2017 và các báo cáo về tình hình sử dụng nguồn tin điện tử tại các thư viện thành viên. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng xem xét các nguồn tin tiềm năng có thể bổ sung và các nguồn tin miễn phí dành cho thành viên Liên hiệp. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong việc thúc đẩy sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) ProQuest Central, CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam, CSDL Kết quả nghiên cứu.

Hội nghị cũng là dịp để các cơ quan thông tin – thư viện tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan thông tin bộ, ngành, địa phương và các thư viện công cộng trình bày các báo cáo về hiện trạng và nhu cầu thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất về mặt nguyên tắc các nội dung hoạt động trong thời gian tới như sau: Đánh giá hiệu quả sử dụng CSDL ProQuest Central, tăng cường việc chia sẻ nguồn tin và hợp tác giữa các đơn vị thành viên, đẩy mạnh quảng bá Liên hiệp và giới thiệu nguồn tin điện tử; Tham gia xây dựng chiến lược phát triển Liên hiệp thư viện giai đoạn 2013-2017; Nghiên cứu khả năng phối hợp bổ sung một số nguồn tin mới mà các đơn vị thành viên Liên hiệp quan tâm như: CSDL Britanica Academic Online, Science, Credo Reference, v.v.

Hội nghị nhất trí đề nghị Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đại diện đàm phán tiếp tục mua quyền truy cập CSDL ProQuest Central và chia sẻ CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam (STD) và CSDL Báo cáo Kết quả nghiên cứu (KQNC) cho các đơn vị thành viên.

Liên hiệp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin điện tử chính thức thành lập năm 2004. Trải qua 8 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp đã bước đầu gặt hái được những thành công nhất định, góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn lực thông tin cho hệ thống các cơ quan thông tin – thư viện Việt Nam. Hội nghị thường niên của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin điện tử được tổ chức luân phiên trên các vùng miền trong cả nước, là dịp để các đơn vị thành viên bàn thảo kế hoạch hoạt động của Liên hiệp, đồng thời cũng là dịp để các thư viện trong cả nước giao lưu, học hỏi và tìm kiếm các cơ hội hợp tác cùng phát triển.
 
Nguồn:  Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

Các tin khác: