SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V

Trong 2 ngày 20-21.5.2010, được sự đồng ý của Bộ KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Hội Đo lường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ V.
Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật đo lường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, an ninh - quốc phòng và hội nhập kinh tế trong 5 năm qua, đồng thời định ra phương hướng phát triển trong thời gian tới.  

 Kể từ Hội nghị khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ IV đến nay, ngành đo lường Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Việt Nam đã hình thành được hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng được cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ cho ngành. Các kết quả nghiên cứu về đo lường đã được ứng dụng vào nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành mũi nhọn như điện - điện tử, bưu chính - viễn thông, khai thác dầu khí, cơ khí chế tạo, y tế, bảo vệ môi trường… góp phần phục vụ có hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến cho các báo cáo chuyên đề như: Các phép đo lường và nguồn thông tin y - sinh; Đánh giá thực trạng sự phát triển hệ thống tự động hoá sử dụng giao tiếp người - máy bằng tiếng nói; Hệ thống theo dõi liên tục tình trạng cầu… Ngoài phiên họp chung, Hội nghị còn tổ chức các phiên họp riêng theo 6 tiểu ban chuyên đề.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ đo lường Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2010 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến 2010 và 10 năm tới là giai đoạn cuối thực hiện Định hướng phát triển KH&CN đến năm 2020, Bộ trưởng đề nghị các cán bộ, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực đo lường tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ cơ bản sau: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành quả khoa học kỹ thuật về đo lường tiên tiến của các nước; Nghiên cứu, triển khai khoa học kỹ thuật đo lường phục vụ cho các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước; Xây dựng các chuẩn đo lường có độ chính xác cao ứng dụng phát triển trong các lĩnh vực côngnghệ thông tin, công nghệ sin học, năng lượng nguyên tử; Tăng cường nghiên cứu phát triển các hoạt động đo lường nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và an ninh - quốc phòng.

 Nhân dịp này, Bộ KH&CN cũng đã trao tặng Giải thưởng KH&CN Đo lường Việt Nam lần thứ nhất giai đoạn 2005-2010 cho các tổ chức/cá nhân có những công trình, cống hiến xuất sắc.

VH (Theo Tchdkh.org.vn)

 Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả