SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Đông Nam Bộ lần thứ XI

Ngày 12/5/2011, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh/thành phố vùng Đông Nam Bộ lần thứ XI.
 

Trong 2 năm qua, các Sở KH&CN trong vùng đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND các tỉnh ban hành 49 văn bản quản lý KH&CN; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nhân lực của ngành; đầu tư phát triển cho KH&CN đạt hơn 200 tỷ đồng. 832 đề tài/dự án thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, điều tra cơ bản, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược, khoa học kỹ thuật và công nghệ, các dự án hợp tác quốc tế, đã được triển khai hiệu quả, bám sát thực tế. Hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra, đánh giá thẩm định và giám định công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân… được triển khai hiệu quả.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Sở KH&CN đã trình bày làm rõ những kết quả, kinh nghiệm thực tế của từng địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ, kiến nghị những vấn đề còn khó khăn với Bộ KH&CN và các bộ/ngành ở trung ương, UBND các tỉnh nhằm tìm hướng tháo gỡ và đẩy mạnh hơn các hoạt động KH&CN.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã nhấn mạnh đến công tác xây dựng hành lang pháp lý, định hướng chiến lược và hình thành các chương trình KH&CN cấp nhà nước, qua đó nhắc nhở các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch KH&CN cho giai đoạn tới với phương châm khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, lợi thế so sánh của vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Thứ trưởng cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới.
 
Nguồn: Tạp chí Hoạt động Khoa học
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả