SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp giữa Hội nông dân và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2005 – 2010

Ngày 04/12/2010, tại Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội nông dân với Bộ KH&CN giai đoạn 2005- 2010 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2011- 2015.


Trong 5 năm qua, Chương trình đã tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo hội viên nông dân về vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền các mô hình, các điển hình tiên tiến của nông dân trong hoạt động sáng tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tổ chức có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc Cuộc thi sáng tạo nhà nông các cấp; đặc biệt đạt được nhiều kết quả trong chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”. Chương trình đã chuyển giao 856 công nghệ và tiến bộ kỹ thuật là kết quả nghiên cứu khoa học của các tổ chức KH&CN vào địa bàn nông thôn, miền núi,…. Chương trình đã góp phần tích cực và hiệu quả nâng cao hiểu biết, niềm tin và ý thức của người dân trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
Tại Hội nghị, đại diện của Hội nông dân Việt Nam và Bộ KH&CN đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011- 2015. Theo đó, Chương trình sẽ tiếp tục thực hiện theo 4 nội dung đã triển khai trong giai đoạn trước để tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động đưa tiến bộ khoa học về với nhân dân.

QA (Nguồn: Ánh Tuyết, TT Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả