SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2013

Trong hai ngày 27 - 28/12/2013, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2013.
 

Bộ trưởng Nguyễn Quân phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Phương Hoàn)

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông Hoàng Văn Phong, phái viên của Thủ tướng Chính phủ về KH&CN- Chủ tịch hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia; ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải phòng cùng toàn bộ Lãnh đạo Bộ KH&CN, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ KH&CN và Lãnh đạo Sở KH&CN Hải Phòng.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Lê Đình Tiến cho biết, năm 2013, công tác xây dựng chính sách, pháp luật về KH&CN được tập trụng thực hiện và đã hoàn thành được khối lượng công việc lớn. Cụ thể, các định hướng, nội dung đổi mới cơ bản, toàn diện đã đặt ra trong phương hướng, kế hoạch phát triển KH&CN 5 năm 2011 - 2015; Chiến lược phát triển KH&CN 10 năm 2011 - 2020 và Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước được cụ thể hóa.

Nổi bật nhất trong năm 2013 đó là Luật KH&CN sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2013, có hiệu lực vào ngày 01/01/2014 và hoàn thành trình Chính phủ đúng tiến độ 5 dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật KH&CN,…Tính đến ngày 25/12/2013 đã có 42 văn bản trong lĩnh vực KH&CN đã được ban hành.

Cũng trong nặm 2013, Bộ KH&CN đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện cơ bản hành lang pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của 3 chương trình quốc gia như: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Đến nay, Bộ KH&CN đã phê duyệt các đề án khung của 3 sản phẩm quốc gia “Vắc - xin phòng bệnh cho vật nuôi”, “Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn” và “An ninh mạng”; Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và xem xét hai đề án khung đối với “Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao” và ‘Sản phẩm nấm ăn và nấm dược”; phối hợp với Bộ Công thương khảo sát, xây dựng dự thảo đề án khung đối với “Giàn khoan khí dầu khí di động”; phối hợp với Bộ Y tế xây dựng và xem xét 7 dự án KH&CN đối với sản phẩm quốc gia “Vắc - xin phòng bệnh cho người”. Ngoài ra Bộ KH&CN cũng đã phê duyệt 6 dự án thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao; 8 nhiệm vụ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia,…

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, Bộ KH&CN đã phối hợp với các ban ngành có liên quan phê duyệt 278 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi được triển khai ở 60 tỉnh thành phố. Các dự án này đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực trên địa bàn thực hiện dự án, tạo thêm nhiều sản phẩm mới, việc làm mới, góp phần giải quyết lao động nông thôn, từng bước hình thành thị trường công nghệ, tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu KH&CN vào cuộc sống.

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra cuộc thảo luận sôi nổi của các cán bộ chủ chốt thuộc các đơn vị thuộc Bộ về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hoạt động KH&CN trong năm 2014. Đa số các ý kiến đều cho rằng, trong năm 2013, hoạt động KH&CN cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Nhiều đề tài, dự án KH&CN kinh phí còn hạn hẹp. Kinh tế khó khăn dẫn đến việc huy động nguồn lực xã hội cho KH&CN còn nhiều hạn chế, thị trường KH&CN cũng vì thế mà chưa nhiều khởi sắc,.. Nhưng có thể nói, hoạt động KH&CN đã có nhiều nỗ lực, nhiều chính sách đổi mới hoạt động KH&CN được ban hành và bước đầu đi vào thực tế, là động lực phát triển nghiên cứu KH&CN trong thời gian tới,… Hầu hết các ý kiến của các đại biểu đều được Lãnh đạo Bộ KH&CN giải đáp thấu đáo.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN trong năm 2013. Bộ trưởng cho rằng, tuy còn một số tồn tại vướng mắc trong hoạt động KH&CN của Bộ nhưng cơ bản các nhiệm vụ KH&CN Bộ KH&CN được giao triển khai trong năm 2013 đã hoàn thành. Trong thời gian tới, nhiều văn bản về KH&CN sẽ có hiệu lực, đó sẽ là bước tạo đà cho KH&CN phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, Bộ trưởng còn cho biết thêm, hiện Bộ KH&CN đang phối hợp với nhiều ban ngành trình Chính phủ ban hành 5 Nghị định. Bộ KH&CN đã chuẩn bị sẵn sàng 28 dự thảo Thông tư để hướng dẫn Luật KH&CN. Trong thời gian tới, Chính phủ ban hành các Nghị định thì Bộ KH&CN cũng sẽ ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật KH&CN với mục tiêu Luật KH&CN sẽ là Luật mẫu mà ngay khi có hiệu lực vào tháng 01/2014 thì các văn bản hướng dẫn thi hành luật cơ bản đã hoàn thành.

Bộ trưởng mong muốn các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong năm 2014 để hoạt động KH&CN vượt qua được khó khăn, thách thức, ngày càng có nhiều kết quả thiết thực cho sự nghiệp phát triển KH&CN.
 
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác: