SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội đồng khoa học Bộ KH&CN đồng ý cho gia hạn giấy phép hoạt động Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Ngày 27/8/2009 tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hội đồng khoa học cấp Bộ do GS Phạm Duy Hiển làm Chủ tịch Hội đồng đã họp xem xét báo cáo đánh giá an toàn do Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt chuẩn bị và báo cáo thẩm định cấp phép do Cục An toàn bức xạ hạt nhân (ATBXHN) chuẩn bị và đâ thống nhất đề nghị Bộ KH&CN gia hạn giấy phép hoạt động của Lò phản ứng hạt nhân Đà lạt trong thời hạn 5 năm (2009-2014).


Sau khi được khôi phục và nâng cấp, ngày 20/3/1984 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt với công suất 500 kW chính thức vận hành với nhiệm vụ sản xuất đồng vị phóng xạ, phân tích kích hoạt nơtron, nghiên cứu vật lý hạt nhân và vật lý lò phản ứng, đào tạo cán bộ đồng thời góp phần quan trọng trong quá trình triển khai các nội dung của Chương trình hành động thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020. Tính đến ngày 20/3/2009 lò đã vận hành được trên 32.000 giờ an toàn chưa gây ra một sự cố nào ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.

Đó là những con số cụ thể được Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân (NCHN) PGS-TS. Nguyễn Nhị Điền nêu ra trong báo cáo đánh giá an toàn của Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (lò được cấp phép hoạt động theo giấy phép số 380/GP-BKHCN ngày 18/03/2004 và hết hạn ngày 18/03/2009). Trong 5 năm hoạt động Viện NCHN đã thay mới được hệ điều khiển của lò, thay đảo nhiên liệu (6 LEU và 98 HEU), duy tu bảo dưỡng lò hàng năm, nâng cấp công nghệ lò; đạt nhiều tiến bộ trong công tác an toàn bức xạ (ATBX), an toàn hạt nhân (ATHN) đảm bảo lò được vận hành an toàn. 

Tiếp đó, ThS Lưu Nam Hải, Phó trưởng phòng An toàn hạt nhân - Cục ATBXHN trình bày Báo cáo thẩm định cấp phép gia hạn Lò phản ứng hạt nhân nhiên cứu Đà Lạt. Báo cáo nêu ra đầy đủ, chi tiết các vấn đề thẩm định về ATBX và ATHN, công tác đảm bảo an ninh, ứng phó sự cố, quản lý chất thải, các khuyến cáo Viện NCHN cần thực hiện và kết luận của Cục ATBXHN đề nghị Bộ KH&CN cấp phép gia hạn cho hoạt động lò sau khi Viện NCHN thực hiện hoặc có lộ trình thực hiện các khuyến cáo - .

Sau khi nghe báo cáo đánh giá an toàn của Viện NCHN và Báo cáo thẩm đinh cấp phép của Cục ATBXHN, Hội đồng đánh giá cao sự quan tâm của Viện đối với công tác đảm bảo ATBX, ATHN cho lò phản ứng và tính chuyên nghiệp của báo cáo thẩm định cấp phép gia hạn Lò phản ứng của Cục ATBXHN. Theo GS-TS Trần Đức Thiệp - ủy viện Hội đồng, đây là bước diễn tập cần thiết cho nhà máy điện hạt nhân Việt Nam sau này.

Kết luận cuối cùng, Hội đồng khoa học nhất trí gia hạn giấy phép hoạt động Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt trong 5 năm nữa nhưng Viện NCHN cần thực hiện các yêu cầu của Hội đồng theo đúng lộ trình cụ thể: hàng năm gửi Cục ATBXHN báo cáo đánh giá ATHN, ATBX và báo cáo phóng xạ môi trường; Viện NCHN cần lập lại giới hạn độ phản ứng dương do mẫu chiếu đưa vào (hiện nay 0,1$) gửi Cục ATBXHN;  ban hành và đưa vào áp dụng chương trình đảm bảo chất lượng; cung cấp báo cáo tính toán, thực nghiệm lần 6 và 7 sau khi tái nạp nhiên liệu. Ngoài ra Hội đồng khuyến cáo Viện NCHN cần có chương trình khoa học cụ thể về tốc độ lão hóa của lò và đề nghị cấp có thẩm quyền ưu tiên phê duyệt từ năm 2010.

OV (theo Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ hạt nhân)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả