SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 họp phiên thứ hai

Ngày 06/11/2011, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2011 đã tiến hành phiên họp lần thứ hai. Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng đã dự và chủ trì phiên họp.
 

Hội đồng đã nghe ông Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ KH&CN, báo cáo tình hình và kết quả xét thưởng tại các Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành, những đề xuất về giải pháp cụ thể xử lý liên quan đến công tác tổ chức và đánh giá xét thưởng, kế hoạch xét thưởng tại Hội đồng cấp Nhà nước trong thời gian tới.
Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận về kế hoạch và phương thức tổ chức xét thưởng của Hội đồng cấp Nhà nước.
Nguồn:  Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả