SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội đàm hợp tác song phương giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Kiểm tra, Giám sát Chất lượng và Kiểm dịch Trung Quốc

Ngày 04/8/2010, trong khuôn khổ chương trình “Năm hữu nghị Việt – Trung 2010”, đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Sun Dawei – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kiểm tra, Giám sát Chất lượng và Kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ) làm trưởng đoàn đã có cuộc Hội đàm hợp tác song phương giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và AQSIQ.

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau những hoạt động hợp tác đã được thực hiện trong thời gian kể từ sau Diễn đàn tại Quảng Châu vào tháng 6/2010 và thảo luận biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Đánh giá kết quả hợp tác song phương, hai bên đã ghi nhận rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và liên tục phát triển trong thời gian qua. Các cuộc trao đổi diễn ra trong không khí hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.
Hai bên nhất trí đẩy mạnh việc triển khai dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác về tiêu chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp. Trên tinh thần đó, tại buổi hội đàm 2 bên trao đổi những nội dung: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chứng nhận tự nguyện (chứng nhận hệ thống, chứng nhận sản phẩm), liên quan đến quản lý chất lượng hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận của Trung Quốc: đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, điện tử gia dụng, xăng dầu, khí hóa lỏng; Việc triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật này trong thực tế; Hoạt động kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với đồ chơi, thiết bị điện, điện tử gia dụng; xăng dầu, khí hóa lỏng trong sản xuất, lưu thông của Trung Quốc; Quy trình, thủ tục và thực tế áp dụng kiểm soát phòng thử nghiệm phục vụ cho công tác chứng nhận, phê duyệt chuyên gia đánh giá; Hệ thống cơ quan kiểm tra, tổ chức chứng nhận phù hợp của Trung Quốc.
Hai Bên đánh giá cao các kết quả hợp tác đã đạt được trong lĩnh vực têu chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp đồng thời nhất trí cùng đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực này trong thời gian tới. Kết thúc buổi hội đàm, lãnh đạo hai bên đã ký Biên bản hội đàm.

QA (Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả