SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoạt tính xúc tác của n – hydroxyphthalimide đối với phản ứng oxi hóa toluen bằng oxi phân tử

Đề tài do nhóm tác giả Mai Tuyên, Trương Thị Tố Chinh, Vũ Thị Bích Lan (Viện hóa học công nghiệp Việt Nam) thực hiện nghiên cứu hoạt tính xúc tác của n – hydroxyphthalimide (NHPI) đối với phản ứng oxi hóa toluen bằng oxi phân tử.

NHPI có hàm lượng ≥ 99%, toluen và axit axetic đều là sản phẩm thương mại có độ tinh khiết ≥ 99,5% là vật liệu nghiên cứu của đề tài.
Bằng phương pháp phản ứng oxi hóa, đề tài cho rằng, quá trình oxi hóa totulen khi dùng hệ xúc tác NHPI + Co (Oac)2 chỉ xảy ra ở nhóm metyl và sản phẩm chủ yếu là axit bezoic. Phản ứng này có thể thực hiện bằng oxi phân tử khi có mặt xúc tác NHPI thành axit ben zoic với hiệu suất tốt ở những điều kiện mềm mại. Áp suất thường và nhiệt độ không cao (khoảng 700C).
Dùng phương pháp phiếm hàm mật độ, nghiên cứu đã tìm thấy năng lượng hoạt động hóa của các quá trình tách hydro từ nhóm metyl trong phân tử toluen là 16,59 kcal/mol.

BH (theo HH&UD, số 10/ 08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả