SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoạt tính ức chế sự phát triển tế bào ung thư in vivi của hợp chất glochieriosid A từ cây bòn bọt (Glochidion eriocarpum Champ.)

Đề tài do các tác giả Vũ Kim Thư, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm (Viện Hóa sinh biển, Viện KH&CN Việt Nam), Nguyễn Thì Quỳ (ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội), Hoàng Thanh Hương (Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiện, Viện KH&CN VN) thực hiện nghiên cứu thử nghiệm in vivo về tác dụng ức chế sự phát triển tế bào ung thư trên chuột nhắt trắng Swiss của hợp chất glochieriosid A, một chất có hàm lượng cao được phân lập từ cây bòn bọt.
Chế phẩm GE-2 được bào chế từ hoạt chất glochieriosid A đã được nghiên cứu thử tác dụng diệt tế bào ung thư trên mô hình chuột trắng Swiss mang u báng sarcoma 180 cho thấy, GE-2 có tác dụng ngăn cản sự hình thành khối u ở 15% số động vật được cấy ghép tế bào ung thư. GE-2 ức chế sự phát triển của khối u 56,47%, đạt hiệu lực + (gần ++) theo thang đánh giá H.ltokawa với độ tin cậy 95% (p<0,05), mạnh hơn so với thuốc đối chứng 6-MP (ức chế 46,38%). GE-2 có tác dụng làm tăng số lượng các loại bạch cầu, nhất là bạch cầu trung tính và lympho ở chuột mang khối u được điều trị, có thể GE-2 có tác dụng kháng u do tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. GE-2 kéo dài thời gian sống thêm của chột lên 24,75%. Kết quả thử nghiệm trên đây về tác dụng của chế phẩm GE-2 được bào chế từ chất có thành phần chính trong cây bòn bọt là glochieriosid A đã góp phần vào việc giải thích một cách khoa học về tác dụng của cây bòn bọt đã được nhân dân sử dụng làm thuốc trong điều trị một số bệnh. Đây là cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm ứng dụng hoạt chất này theo hướng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong tương lai.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2011)

Các tin khác: