SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoạt tính kháng Escherichia coli của chế phẩm Chitosan tách chiết từ phế liệu tôm bằng phương pháp sinh học

Các tác giả Hồ Phú Hà, Nguyễn Hải Yến, Lê Thanh Hà (Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) đã tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu quả kháng Escherichia coli của chế phẩm Chitosan từ chitin chiết xuất bằng phương pháp sinh học nhằm ứng dụng trong bảo quản thực phẩm.
 

Hình minh họa.

Chitosan là dẫn xuất từ chitin tách chiết từ vỏ giáp xác thường bằng phương pháp hóa học. Chế phẩm Chitosan CA của nghiên cứu này được đánh giá hoạt tính kháng E. coli và so sánh với ba chế phẩm Chitosan thương mại có khối lượng phân tử và độ nhớt khác nhau.

Kết quả, nồng độ ức chế nhỏ nhất của CA là 75 ppm đối với vi khuẩn thử nghiệm, tương đương với nồng độ ức chế nhỏ nhất của chế phẩm chitosan thương mại HMWC, có độ nhớt 800000 cps. Với nồng độ cao hơn 300 ppm thì cả 4 chế phẩm Chitosan (CA, HMWC, LMWC, MMWC) có khả năng tiêu diệt hoàn toàn E. coli sau 24 giờ. Khả năng kháng E. coli hay mua sam có xu hướng phụ thuộc trọng lượng phân tử. Chitosan có khối lượng phân tử thấp hơn cho hiệu quả kháng E. coli tốt hơn loại có khối lượng phân tử cao ở cùng nồng độ. Chế phẩm Chitosan CA hoàn toàn có tiềm năng trong ứng dụng bảo quản thực phẩm.
 
LV (nguồn: Hội nghị NC&PT các sản phẩm tự nhiên lần 3)

Các tin khác: