SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoạt động triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 16/01/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009 và phương hướng năm 2010 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 (TCVN) trong cơ quan hành chính nhà nước. Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã khai mạc và chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, qua 03 năm thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN tại các cơ quan hành chính nhà nước đã bước đầu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực mục tiêu cải cách hành chính của Nhà nước. Đến nay, đã hình thành mạng lưới các Ban chỉ đạo ISO, Ban chủ nhiệm chương trình tại 63 tỉnh, thành và tại các Bộ, ngành trong cả nước với 2.678 cơ quan hành chính đã xây dựng và áp dụng TCVN. Cho đến cuối năm 2009, đã có 1.158 cơ quan hành chính nhà nước được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2000 hoặc ISO 9001:2008.

Sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN vào các cơ quan hành chính nhà nước đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như: xây dựng các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc; các cơ quan, đơn vị đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật… Nhờ hệ thống TCVN mà tác phong làm việc của cán bộ, công chức đã mang tính khoa học, nghiêm túc hơn, thái độ giao tiếp với người dân, với khách hàng được ân cần, cở mở hơn…

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai áp dụng TCVN trong các cơ quan hành chính vẫn chưa thực sự đồng đều, sự phân công trách nhiệm chưa hợp lý và cụ thể giữa các cơ quan được giao tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra và giám sát chưa được triển khai quyết liệt. Lãnh đạo một số cơ quan chưa thật sự quan tâm và nhận thực đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc áp dụng TCVN…

Mục tiêu trong năm 1010 vẫn tiếp tục triển khai hoạt động áp dụng TCVN và giới thiệu những nội dung chính trong Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.
QT (theo Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả