SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoạt động KH&CN TP.HCM 2016: 78% đề tài nghiên cứu được ứng dụng

Ngày 30/12/2016, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN thành phố năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017. Năm qua, TP.HCM đã quan tâm đến việc phát triển KH&CN, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính cho các hoạt động này, nhằm tạo sự đột phá, chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế thành phố.

Theo báo cáo, một số kết quả nổi bật đạt được trong năm qua thuộc về công tác tham mưu; triển khai các chương trình, kế hoạch trọng điểm (như Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN của thành phố; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; Chương trình phát triển thị trường KH&CN; chương trình thúc đẩy ứng dụng tiến bộ KH&CN ở cơ sở,…); công tác quản lý nhà nước về KH&CN.  

Trong công tác tham mưu, năm 2016, Sở KH&CN đã tham mưu UBND Thành phố ban hành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành KH&CN giai đoạn 2020, tầm nhìn đến 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn TP.HCM”; Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN; Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế,…

Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN của thành phố đã tập trung vào các chương trình trọng điểm như: cơ khí tự động hóa; điện – điện tử viễn thông và công nghệ thông tin; hóa dược; công nghệ thực phẩm và công nghệ vật liệu; công nghệ sinh học; quản lý và phát triển đô thị. Trong năm 2016, triển khai 116 đề tài/dự án mới, thực hiện giám định 89/108 đề tài, nghiệm thu 173/241 đề tài. Trong đó, 135/173 đề tài/dự án có kết quả nghiệm thu được ứng dụng, chiếm tỷ lệ 78%. Các đề tài được ứng dụng chủ yếu thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học y dược,…

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trong năm đã tổ chức đào tạo cho 700 người về đổi mới sáng tạo và năng suất chất lượng; 127 lớp cho doanh nghiệp về an toàn điện cơ bản, an toàn hóa chất, kiểm soát nguồn năng lượng nguy hại; 16 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng, công cụ nâng cao năng suất chất lượng,… Ngoài ra còn có các hoạt động hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ và sản phẩm; tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng và đổi mới công nghệ cho 104 công ty, qua đó giúp tiết kiệm chi phí năng lượng trên 56.931 triệu đồng/năm,… Đặc biệt, tuy là năm đầu triển khai nhưng các hoạt động hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đạt được những kết quả nhất định. Việc ra đời của mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SIHUB); đưa vào hoạt động phòng thí nghiệm mở (RAD LAB),… đã hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho các dự án, nhà khởi nghiệp, bạn trẻ; kết nối các nguồn lực tham gia đầu tư vào KH&CN nói chung và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng.

Về công tác phát triển thị trường KH&CN, năm 2016 tiếp tục thực hiện đề án thử nghiệm Sàn Giao dịch công nghệ, trưng bày và giới thiệu công nghệ thiết bị của các tổ chức tại Techmart Daily. Trong năm có 185 yêu cầu tư vấn, 85 yêu cầu về ứng dụng công nghệ được kết nối chuyên gia tư vấn, kết nối thành công 7 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá gần 8 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác nhằm thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN.

Hoạt động truyền thông KH&CN năm qua cũng được quan tâm, định hướng và đạt một số kết quả tiêu biểu, bám sát các hoạt động nổi bật về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thị trường KH&CN,…

Nhìn chung, với những kết quả của 2016, vị trí của KH&CN đã từng bước được khẳng định, nhiều nội dung được đưa vào chương trình hành động của Thành ủy, UBND Thành phố. Sự chủ động trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo của Sở KH&CN và phê duyệt của UBND Thành phố đã tạo thuận lợi về cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới về phát triển KH&CN theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các nhiệm vụ KH&CN ngày càng bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Thành phố đã xác định được các chương trình nghiên cứu KH&CN trọng điểm và các định hướng nghiên cứu giai đoạn 2016-2020 để đầu tư nghiên cứu.
 

Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LV.

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM), công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ KH&CN bên ngoài Sở vẫn còn hạn chế; còn bị động trong việc thông tin, thống kê dữ liệu, báo cáo, hoạch định chính sách,...chưa tham mưu được các chính sách, công cụ hữu hiệu thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ; chưa đề xuất được giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các nội dung: công tác tham mưu cần cụ thể và kịp thời hơn cho các quyết sách của thành phố; công tác thống kê đánh giá – cung cấp thông tin, dữ liệu cho xã hội cần được quan tâm và có những biện pháp thực hiện hiệu quả hơn; tiếp tục đầu tư có trọng điểm cho nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học quản lý phục vụ công tác quản lý, hoạch định đường lối chính sách phát triển thành phố; triển khai đề án phát triển các tổ chức KH&CN theo mô hình tiên tiến và đề án phát triển sản phẩm từ các kết quả nghiên cứu KH&CN mang thương hiệu Việt Nam trọng điểm của thành phố; tiếp tục triển khai các hoạt động hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố (xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp; triển khai hoạt động trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thành phố; triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo); đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng KH&CN cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng hoàn chỉnh tài liệu kỹ thuật, mô hình, đề tài, dự án ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đào tạo và hình thành mạng lưới lực lượng kỹ thuật, chuyển giao tại các quận, huyện; tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ các dự án triển khai ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.
Lam Vân

Các tin khác: