SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ: Nâng cao năng lực tham mưu cho cán bộ

Chiều 18/7/2016, Đảng bộ Sở KH&CN TP.HCM đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, với sự tham dự của toàn thể 117 đảng viên đang sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc.

Trong kỳ, Đảng ủy Sở và các chi bộ đã tập trung lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị và đảng viên xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình trọng điểm: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH&PTCN); Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ (KH&CN) nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN tại cơ sở; Thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN; và Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH&CN của Sở và đội ngũ cán bộ, công chức.
 

Đ/c Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy Sở chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Nhân

Một trong các hoạt động nổi bật là đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Chương trình NCKH&PTCN và nâng cao tiềm lực KH&CN giai đoạn 2016-2020; tham mưu sửa đổi bổ sung và ban hành mới Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án NCKH&PTCN của TP.HCM. Hoạt động này, ngoài việc đáp ứng yêu cầu của Thành phố, còn nâng cao năng lực công tác tham mưu của cán bộ Sở.
 

Đ/c Nguyễn Khắc Thanh, Phó bí thư Đảng ủy Sở trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Nhân

Công tác tổ chức cũng rất được Đảng ủy Sở quan tâm, với 20 đồng chí được cử tham dự các lớp bồi dưỡng cấp ủy và bồi dưỡng kiến thức cấp ủy từng phần; 5 đồng chí quy hoạch cấp ủy các cấp đang theo học chương trình cao cấp lý luận chính trị.

Các đoàn thể có nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, đạt kết quả tốt: hiến 128 đơn vị máu; vận động 117 triệu đồng hỗ trợ các trường hợp khó khăn; “về nguồn” và tặng quà cựu chiến binh Vũng Rô; đạt giải khuyến khích cuộc thi “Những tấm gương tuổi trẻ”,…
 

Đại diện các tập thể đạt thành tích tốt 6 tháng đầu năm được Đảng ủy Sở khen thưởng. Ảnh: Hoàng Nhân

Nhân dịp này, Đảng ủy Sở cũng tuyên dương và khen thưởng 04 tập thể có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động 6 tháng đầu năm: chi bộ Khối Công nghệ và Cơ sở, chi bộ Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm, Công đoàn CSTV Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN và Công đoàn CSTV Trung tâm Tiết kiệm năng lượng.
SH.

Các tin khác: