SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất thịt bò năng suất, chất lượng cao tại Việt Nam

Dự án “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuất thịt bò năng suất, chất lượng cao tại Việt Nam” do ThS. Hoàng Văn Trường làm chủ nhiệm đã triển khai tạo ra vùng dự án đàn bê lai Brahman trên cái nền lai Zebu có tiềm năng về năng suất thịt cao hơn hẳn bê lai Zebu, có thể đưa vào nuôi thương phẩm sản xuất bò thịt chất lượng cao hoặc chọn làm cái nền để lai tạo với các giống bò chuyên thịt khác, có tác dụng thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò thịt trong vùng dự án.

Qua quá trình nghiên cứu dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đủ số lượng và đạt chất lượng sản phẩm theo hợp đồng.

- Tuyển chọn 6.000 con bò cái lai Zebu (2.000 con/miền) phối giống với bò Brahman hoặc Drought Master thuần tạo con lai thương phẩm. Đạt 100% kế hoạch đề ra. Tổng đàn bê lai sản xuất được trong vùng dự án là 4.257 con. Bê lai đạt khối lượng bình quân lúc 15 tháng tuổi 292 kg/con.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò thịt sử dụng thức ăn địa phương phù hợp điều kiện chăn nuôi nông hộ ba miền Bắc, Trung, Nam.

- Hoàn thiện quy trình quản lý khép kín đàn bò thịt từ sinh sản đến vỗ béo.

- Xây dựng thành công 3 mô hình áp dụng quy trình vỗ béo bò thịt ≥ 15 tháng tuổi. Tổ chức vỗ béo được 2.700 con bò thịt 3 miền Bắc, Trung, Nam 9900 con/miền). Bò vỗ béo đạt tăng trọng 0,825 kg/ngày, tỷ lệ thịt xẻ trung bình 50,7% đạt yêu cầu của dự án theo hợp đồng.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho 427 lượt người nông dân chăn nuôi bò thịt, vượt 2,8 lần kế hoạch theo hợp đồng.

Các quy trình đã được hội đồng khoa học Viện chăn nuôi nghiệm thu đánh giá “đạt” và đủ điều kiện áp dụng vào sản xuất.
Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: