SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoàn chỉnh kỹ thuật chiết tách ADN từ tế bào ối và ứng dụng trong chẩn đoán trước sinh

Đề tài do các tác giả Lương Thị Lan Anh, Hoàng Thị Ngọc Lan, Trần Thị Thanh Hương, Phan Thị Hoan (ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm chiết tách ADN từ các loại tế bào ối; ứng dụng phát hiện gen FMR1 từ ADN của thai nhi.
Nghiên cứu tiến hành chiết tách ADN từ 3 loại dịch ối: dịch ối nguyên không nuôi cấy (tế bào ối bong), dịch ối gồm các tế bào ối và thành phần tế bào bong trong quá trình nuôi cấy (tế bào ối bong), dịch ối gồm các tế bào ối nuôi cấy (tế bào ối bám). Sử dụng kỹ thuật PCR nhân gen FMR1.
Kết quả, đã chiết tách được ADN từ các loại tế bào ối nguyên, tế bào ối bong và tế bào ối bám. ADN sạch và khối lượng nhiều khi được chiết tách ở tất cả các loại tế bào ối. Để tiết kiệm tế bào ối (hay dịch ối), chỉ cần chiết tách ADN từ tế bào ối và thành phần của tế bào ối bong trong quá trình nuôi cấy. Ứng dụng thành công trong việc nhân gen FMR1 đối với ADN của thai nhi chiết tách từ tế bào ối.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 11-2009)

Các tin khác: