SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoa trà Việt Nam được thế giới công nhận loài mới

Một loại hoa trà của Việt Nam vừa chính thức được công bố trên tạp chí Nordic Journal of Botany (tạp chí thực vật học của Thụy Điển) là loài thực vật mới phát hiện lần đầu tiên trên thế giới và được đặt tên Camellia longii.
 

TS Long và hoa trà Camellia longii được phát hiện trong đợt đi thực địa năm 2011- Ảnh: Đ.Tuyên

Trong thời gian đi khảo sát hiện trường vùng rừng Cát Tiên - Cát Lộc (thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên), nơi bị tác động bởi dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, nhóm nghiên cứu (PV Tuổi Trẻ đi cùng), dẫn đầu là TS Vũ Ngọc Long - viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam - đã tìm thấy một loài thực vật là hoa trà rất lạ so với những hiểu biết đã có. TS Long cho rằng đây là một loài mới, cần phải công bố và đưa vào danh mục bảo vệ nghiêm ngặt.

TS Lưu Hồng Trường, phó viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, sau đó đã gửi tài liệu, hình ảnh ra quốc tế và tiến hành mọi thủ tục để công nhận đây là loại hoa trà mới được phát hiện.

Việc công bố chính thức loài thực vật mới Camellia longii trên thế giới đã một lần nữa khẳng định những giá trị đa dạng sinh học giàu có và phong phú của khu vực rừng Cát Lộc thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên.
Nguồn: Tuổi trẻ

Các tin khác: