SpStinet - vwpChiTiet

 

Hỗ trợ nghiên cứu công nghệ cao cho nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nay đến năm 2020. Mục tiêu của Đề án góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng trên 3,5%/năm; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm.

Theo đó, một số sản phẩm nông nghiệp sẽ được sản xuất ứng dụng công nghệ cao, đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 10-15% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước vào năm 2015 và tăng lên 30-35% vào năm 2020.

Mục tiêu trước mắt đến năm 2015, mỗi tỉnh ở vùng kinh tế trọng điểm xây dựng được 3-5 doanh nghiệp, 2-3 vùng sản xuất nông nghiệp, cả nước có 3-5 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số vùng sinh thái nông nghiệp...

Theo quyết định của Thủ tướng, Nhà nước sẽ ưu đãi, hỗ trợ phát triển nghiên cứu công nghệ cao trong nông nghiệp với mức cao nhất.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Các dự án sản xuất thử nghiệm các công nghệ cao mới sẽ được hỗ trợ mức cao nhất kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp được ưu đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Nhà nước hỗ trợ mức cao nhất kinh phí nhập khẩu một số công nghệ cao, máy móc, thiết bị công nghệ cao trong nông nghiệp trong nước chưa tạo ra được để thực hiện một số dự án nghiên cứu ứng dụng.
QT (theo Mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả