SpStinet - vwpChiTiet

 

Hỗ trợ 3 triệu USD nâng cao năng lực sản xuất giống lúa

Ban quản lý dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) và Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ dự án “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội, giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long”. Dự án giúp Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long chủ động được công nghệ chọn tạo giống lúa và tăng năng lực sản xuất giống có giá trị kinh tế cao lên tới 66 tỷ đồng (tương đương hơn 3 triệu USD).
 

 
Thông qua việc thực hiện dự án này, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ làm chủ công nghệ chọn tạo giống lúa để tạo ra được một số giống lúa mới có giá trị kinh tế cao: năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi rộng và chống chịu được sâu bệnh. Viện sẽ được hoàn thiện một cách đồng bộ nguồn nhân lực và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu chọn tạo giống, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất giống lúa đạt trình độ quốc tế.

Dự kiến, sau khi kết thúc dự án, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng thêm nguồn thu đến 30 - 35%. Đồng thời, góp phần đưa viện này trở thành một viện nghiên cứu KH&CN hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, đạt đẳng cấp khu vực.

Dự án FIRST là dự án đầu tiên về KH&CN do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ cho Việt Nam. Việc cấp vốn tài trợ cho các tổ chức KH&CN được thực hiện theo phương thức công khai và minh bạch. Với tiêu chí đầu tư đúng, đủ và đến ngưỡng theo yêu cầu cụ thể của từng đơn vị xin tài trợ, dự án FIRST sẽ hỗ trợ các tổ chức thực hiện thành công kế hoạch chiến lược chuyển đổi sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhà nước giao và các nguồn lực khác của tổ chức KH&CN...
Nguồn: khoahocphothong.com.vn

Các tin khác: