SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiệu ứng hiệp trợ xúc tác giữa 2 pha ß và γ của hệ xúc tác bismuth- molybdate cho phản ứng oxi hóa chọn lọc propylen thành Acrolein

Đề tài do các tác giả Võ Hoàng Tùng, Nguyễn Hà Hạnh, Vũ Đào Thắng, Lê Minh Thắng thuộc Khoa Công nghệ Hóa học- Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm bước đầu thể hiện hiệu ứng hiệp trợ xúc tác giữa hai pha ß và γ của hệ xúc tác bismuth- molybdate trong phản ứng oxi hóa chọn lọc propylen thành Acrolein.

Với các hóa chất là: Bi(NO3)3.5H2O, (NH4)6Mo7O24.4H2O, C6H8O7.H2O axit citric HNO3, nước cất, nhóm tác giả dùng phương pháp tổng hợp xúc tác, nghiên cứu đặc trưng hóa lý của xúc tác và hoạt tính xúc tác.
Kết quả cho thấy tỉ lệ giữa ß và γ trong xúc tác điều chế được chưa thật sự trùng khít với tỉ lệ ß/γ với tính toán, mà sai lệch khoảng 10%. Nếu tỉ lệ ß/γ thấp thì độ dẫn điện thấp nên khả năng vận chuyển oxi kém. Mẫu xúc tác có tỷ lệ Bi/Mo = 1,5 đạt tỉ lệ tối ưu để hoạt tính xúc tác vì pha ß có khả năng hấp phụ các hidro cac bon thấp tốt nên hoạt tính tốt. Tuy nhiên độ dẫn - điện của pha này thấp nên khả năng vận chuyển oxi kém. Ngược lại pha γ có hoạt tính kém hơn nhưng độ dẫn điện lại cao. Khi hai pha này kết hợp ở một tỉ lệ nhất định thì hoạt tính xúc tác cao.
Đề tài cũng đã phát hiện hiệu ứng hiệp trợ xúc tác chỉ xảy ra ở một tỷ lệ nhất định giữa nguyên tử BiO/Mo= 1,5 tương ứng với tỉ lệ pha thực tế của mẫu xúc tác là 36% ß + 1% BiO3 (lý thuyết là 33% ß+67% γ).

BH (Theo Hóa học & Ứng dụng, số 2/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả