SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiệu quả lâm sàng, huyết học, sinh hóa của lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối

Đề tài do các tác giả Võ Tam, Hoàng Bùi Bảo (Trường ĐH Y dược Huế) thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của lọc máu về mặt lâm sàng: giảm cân, huyết áp; đánh giá hiệu quả về mặt huyết học và sinh hóa của lọc máu chu kỳ.

Nghiên cứu tiến hành với 44 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn III, IV nhập viện điều trị ở Khoa Nội thận - thận nhân tạo, Bệnh viện Trung ương Huế, được lọc máu chu kỳ bằng thận nhân tạo, thời gian từ tháng 6/2006-3/2008.
Kết quả, cân nặng và huyết áp sau lọc máu giảm một cách đáng kể, có ý nghĩa thống kê (p<0,01) so với trước lọc máu: cân nặng giảm trung bình là 2,23 ± 0,73 kg/lần lọc máu. Huyết áp trung bình trước lọc máu: 162,0 ± 16,2/93,1 ± 8,4 mmHg, sau lọc máu là 144,6 ± 17,3/87,8 ± 4,6 mmHg. Kali và dự trữ kiềm máu sau lọc giảm có ý nghĩa (p<0,01) so với trước lọc máu. Natri và canxi máu sau lọc không thay đổi so với trước lọc máu. Hồng cầu và Hémoglobin máu không khác biệt giữa trước và sau lọc máu. Hormon cận giáp PTH sau lọc máu giảm đáng kể (295 pg/ml) so với trước lọc máu (342 pg/ml), tuy nhiên nồng độ PTH sau lọc máu còn cao so với người bình thường. Urê, Créatinin, Acide Uric máu giảm có ý nghĩa sau lọc máu so với trước lọc máu, trong khi albumin máu không thay đổi trước và sau lọc máu.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả