SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiệu quả của xúc tác nano Paladi đối với phản ứng hydro hóa pha lỏng

Hạt nano Paladi được xem như là một chất xúc tác có vai trò quan trọng trong phản ứng hydro hóa. Nhóm nghiên cứu gồm Võ Xuân Nam, Hồ Phạm Anh Vũ, Cổ Thanh Thiện ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tiến hành nghiên cứu phương pháp chế tạo hạt nano Paladi được khử bằng ethanol hoặc ethylene glycol (EG) gắn trên than Vulcan XC-72R.
 

Hình minh họa.

Các hạt nano Paladi đã được xác định tính chất hóa lý bằng các phương pháp phân tích như kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), nhiễu xạ tia X (XRD) và quang phổ kích thích electron (UV-Vis).

Kết quả, đã điều chế được hạtnano Paladi có kích thước trung bình từ 3–5 nm. Chất xúc tác này có hiệu quả xúc tác tốt cho phản ứng hydro hóa pha lỏng với chất nền 4-methoxybenzaldehyde do có độ chuyển hóa lên tới 98% và có độ chọn lọc của các mẫu là 100%.
LV (nguồn: Kỷ yếu Hội nghị KH Trẻ ĐHQG-HCM, 10/2012)

Các tin khác: