SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiệu quả của tán và lấy sỏi qua ống T trong điều trị sỏi sót ống mật chủ

Đề tài do tác giả Bùi Mạnh Côn (Bệnh viện Bình Dân) thực hiện nhằm đánh giá tỷ lệ thành công của điều trị sót sỏi ống mật chủ bằng phương pháp tán sỏi và lấy sỏi qua ống T trên bệnh nhân đã phẫu thuật mổ ống mật lấy sỏi dẫu lưu T.

Nghiên cứu thực hiện từ 1/1/2007-30/6/2007 với 25 bệnh nhân tuổi từ 17-90 đã được chẩn đoán sỏi sót ống mật chủ và điều trị bằng phương pháp tán và lấy sỏi qua ống T.
Kết quả, tỷ lệ nam là 20% và nữ là 72%, tuổi trên 40 chiếm 88%. Có 23 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 92% đã được điều trị sót sỏi ống mật chủ thành công. Tóm lại, sót sỏi ống mật chủ là một bệnh lý thường gặp ở nước ta. Do khả năng và phương tiện tầm soát của chúng ta chưa đạt nên đường mật thường bị viêm nhiễm biến dạng nên điều trị triệt để sỏi sót ống mật chủ rất phức tạp. Phương pháp tán và lôi sỏi qua ống T với tỷ lệ thành công 92% của nghiên cứu này hứa hẹn rất nhiều khả năng trong tương lai để điều trị sỏi sót ống mật chủ triệt để.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả