SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiệu quả chuyển đổi huyết thanh HbeAg và giảm nồng độ HBV-DNA của sirô “Huỳnh Kỳ - Diệp Hạ Châu” và sirô “Diệp Hạ Châu” trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn tính

Đề tài do tác giả Ngô Anh Dũng (Khoa Y học Cổ truyền – ĐH Y Dược TP.HCM) thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của 2 loại sirô Huỳnh Kỳ - Diệp Hạ Châu (HK-DHC) và Diệp Hạ Châu (DHC) trên sự chuyển đổi huyết thanh (CĐHT) HbeAg và giảm nồng độ HBV-DNA của bệnh nhân viêm gan B mạn tính (VGBMT) thể hoạt động.

Diễn biến của bệnh VGBMT sẽ đưa đến xơ gan và ung thư gan với tần suất 3% và 0,5% mỗi năm mà những tỷ lệ này thường liên quan đến nồng độ của HbeAg và HBV-DNA nên mục đích điều trị lý tưởng đối với những bệnh nhân này sẽ là ức chế sự tăng sinh của siêu vi, CĐHT, ổn định men gan, cải thiện hình ảnh mô học mà trong đó sự CĐHT HbeAg và giảm nồng độ HBV-DNA được xem là điểm quan trọng nhất.
Nghiên cứu tiến hành chia 2 lô: 25 bệnh nhân trong lô uống sirô HK-DHC và 29 bệnh nhân trong lô uống sirô DHC, uống liên tục từ 48 đến 72 tuần với liều 30ml mỗi ngày. Kết quả sau 12 tháng theo dõi cho thấy, tỷ lệ cải thiện men gan ALT của 2 lô không khác biệt (lô HK-DHC có tác dụng bình thường hóa men gan ALT với tỷ lệ 60%; lô DHC có tác dụng với tỷ lệ 51,72%). Về tỷ lệ CĐHT HbeAg và làm giảm nồng độ HBV-DNA của 2 lô: lô HK-DHC có tác dụng với tỷ lệ 52%, lô DHC tỷ lệ 24,13%. Sự khác biệt giữa 2 lô có ý nghĩa thống kê, với p<0,05. Ở bệnh nhân có nồng độ men gan ALT<200U/L trước điều trị, HK-DHC có tác dụng CĐHT HBeAg và giảm nồng độ HBV-DNA với tỷ lệ 58,82%; DHC có tác dụng với tỷ lệ 20,83%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Như vậy, việc phối hợp Huỳnh kỳ với Diệp hạ châu đã làm tăng hiệu quả CĐHT HBeAg và làm giảm HBV-DNA, đặc biệt trên những bệnh nhân có men gan ALT<5 lần trị số giới hạn trên mức bình thường đã nói lên được tác dụng của Huỳnh kỳ trong việc hoạt hóa hệ miễn dịch vốn đang suy yếu của bệnh nhân VGBMT.
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả