SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiệu lực của dịch chiết lá cây đậu dầu đối với sâu kéo màng hại cải xanh

Tác giả Trần Đăng Hòa và cộng sự (Đại học Nông lâm Huế) thực hiện nghiên cứu xác định hiệu lực trừ sâu của dịch chiết lá cây đậu dầu (Pongamia pinnata L.) đối với sâu kéo màng (Hellula undalis Fabricius).

Cây đậu dầu từ lâu đã được biết đến với nhiều công dụng trong y học, năng lượng sinh học, bảo vệ thực vật. Việc sử dụng thực vật, nguyên liệu thực vật hoặc các chất chiết xuất từ thực vật đã và đang được xem là tiềm năng thay thế thuốc trừ sâu hóa học.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, dịch chiết lá cây đậu dầu có hiệu quả phòng trừ sâu kéo màng hại rau cải. Sau 24 giờ xử lý, hiệu lực trừ sâu non tuổi 1 của dịch chiết lá cây đậu dầu ở nồng độ 60%-100% là 36,7% - 51,7% và sâu non tuổi 2 là 20,5% - 35,6%. Hiệu lực trừ sâu kéo màng của dịch chiết tăng dần theo thời gian sau khi xử lý thuốc. Sau 72 giờ xử lý, hiệu lực của dịch chiết đối với sâu non tuổi 1 và tuổi 2 là 79,3% - 93,2% và 48,0% - 68,4%. Dịch chiết ở nồng độ 80% - 100% có hiệu lực trừ sâu kéo màng cao, đạt 88,% - 91,3% sau 24 giờ xử lý.
LV (nguồn: TC Bảo vệ thực vật, số 2-2015)

Các tin khác: