SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiện trạng thoát nước tại các đô thị

Đề tài do PGS.TS Hoàng Văn Huệ (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) thực hiện.

Theo đó, hệ thống thoát nước các đô thị Việt Nam chủ yếu là hệ thống thoát nước chung phát triển trên cơ sở cống thoát nước mưa hình thành từ trước, kích thước và độ dốc cống nhỏ, mật độ tính theo chiều dài trên đầu người thấp, bị xuống cấp nghiêm trọng, không còn đủ khả năng phục vụ tiêu thoát nước hiện tại cho các đô thị.
Qua đánh giá hiện trạng có thể thấy việc quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước là chưa hợp lý, việc quản lý phối hợp giữa các ngành giao thông công chính và các ngành khác chưa chặt chẽ, đã gây ra không ít những khó khăn và phức tạp trong quản lý thoát nước hiện nay. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ở Việt Nam cần được tiến hành quy hoạch và xây dựng cải tạo đầy đủ và đồng thời với quy hoạch phát triển đô thị. Việc xử lý nước thải chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường nguồn tiếp nhận, cần được nghiên cứu và tăng cường về đầu tư xây dựng.
LV (nguồn: TC Xây dựng, 6/2009)

Các tin khác: