SpStinet - vwpChiTiet

 

Hiện trạng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại một số quận nội thành của TP.HCM

Đề tài do tác giả Võ Hồng Thi (Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học – Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM) thực hiện.

Kết quả khảo sát từ 40 người đang trực tiếp trông giữ và 101 người đã từng sử dụng nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) trên trên địa bàn năm quận nội thành của TP.HCM gồm các quận 1, 3, 5, 6 và 10 cho thấy:

- Công trình NVSCC tại năm quận nội thành của TP. HCM tuy đã được các cơ quan ban ngành quan tâm nhưng vẫn còn nhiều bất cập cả về số lượng, chất lượng cũng như vị trí phân bố.

- Hiện trạng cơ sở vật chất và vệ sinh môi trường ở các NVSCC còn kém, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị. Mùi hôi từ các NVSCC vẫn còn ám ảnh người sử dụng.

- NVSCC vẫn chưa được sử dụng hiệu quả như mong muốn mà một trong các nguyên nhân quan trọng là cơ chế quản lý NVSCC tại các quận khảo sát còn nhiều vấn đề bất cập.

- Người dân vẫn chưa thật sự tiếp cận NVSCC một cách văn minh, việc gìn giữ vệ sinh cho NVSCC chưa được quan tâm một cách có ý thức và trách nhiệm.
 
LV (nguồn: Kỷ yếu Hội thảo KH ĐH Tôn Đức Thắng, 5/2012)

Các tin khác: