SpStinet - vwpChiTiet

 

Hệ thống phân loại thoát vị bẹn

Đề tài do các tác giả Trịnh Hồng Sơn và Nguyễn Minh Trọng thực hiện nhằm tìm hiểu các cách phân loại thoát vị bẹn trên thế giới.

Thoát vị được xác định là sự nhô ra bất thường của các tạng hay tổ chức trong ổ bụng xuyên qua điểm yếu thành bụng, thường gặp nhất ở thành bụng và vùng bẹn, xảy ra ở nam gấp 25 lần nữ. Tìm hiểu phân loại thoát vị bẹn giúp dễ dàng so sánh các cách lựa chọn phương pháp điều trị… Theo đó, đề tài đề cập đến 13 cách phân loại thoát vị bẹn của các tác giả trên thế giới như Testud và Jacob (1909), Fruchaud (1959), Harkins (1958), Nyhus (1991)…
Từ đó đề tài đưa ra kết luận là tính đa dạng của hệ thống phân loại thoát vị bẹn trên thế giới giúp cho các phẫu thuật viên dựa vào đó để trao đổi thông tin, là cơ sở đánh giá hiệu quả của các phương pháp điều trị cũng như lựa chọn phương pháp điều trị. Tuy nhiên với nhiều cách phân loại như vậy phần nào nói lên được tính chất bệnh học không đơn giản, nguyên nhân cơ chế bệnh sinh cũng như lựa chọn phương pháp điều trị thoát vị bẹn còn nhiều bàn cãi và còn phải tiếp tục nghiên cứu.
LV (nguồn: Tạp chí Y học thực hành, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả