SpStinet - vwpChiTiet

 

Hệ thống các phân loại viêm tụy mạn sỏi tuỵ

Đề tài do tác giả Đào Quang Minh (Bệnh Viện Xanh Pôn Hà Nội) thực hiện đề cập đến các hệ thống phân loại viêm tụy mạn sỏi tụy.

Viêm tụy mạn là quá trình viêm liên tục kéo dài đặc trưng bởi những biến đổi cấu trúc không hồi phục với triệu chứng đau và/hoặc mất chức năng trong thời gian nhiều năm cho tới giai đoạn cuối của bệnh.
Theo đó, có 3 hệ thống phân loại được đề cập là phân loại của Zurich viêm tụy mạn do rượu (đưa ra các dấu hiệu, tiêu chuẩn về loại viêm tụy mạn do rượu chắc chắn, viêm tụy mạn tính do rượu nghi ngờ); phân loại viêm tụy mạn của Hội tụy học Nhật Bản (đưa ra các dấu hiệu, tiêu chuẩn về viêm tụy mạn chắc chắn, viêm tụy mạn, viêm tụy mạn nghi ngờ); phân loại Tigar-O viêm tụy mạn (đưa ra các trường hợp nhiễm độc - chuyển hoá, vô căn, di truyền, tự miễn, viêm tụy cấp tái diễn và nặng, tắc nghẽn).
Phân loại bệnh là quan trọng ở cả lâm sàng và mục đích nghiên cứu. Hệ thống phân loại Tigar-O được trình bày một cách hệ thống cho thấy nhiều yếu tố nguy cơ gây viêm tụy mạn. Các hệ thống phân loại này góp phần quan trọng điều trị bệnh lý viêm tụy mạn sỏi tụy.

LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả