SpStinet - vwpChiTiet

 

Hệ số tải trọng tương đương trong thiết kế kết cấu mặt đường mềm sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành có xét đến thành phần xe quá tải trong điều kiện giao thông

Đề tài do TS. Trần Thị Kim Đăng (ĐH Giao thông vận tải) thực hiện xây dựng hệ số tải trọng tương đương của các loại xe có xét đến các xe quá tải nhằm thiết kế mặt đường thỏa mãn yêu cầu giao thông thực tế…

Theo đó, hiện tượng xe quá tải hiện khá phổ biến trên các trục quốc lộ chính của nước ta. Số liệu điều tra tải trọng trục xe của chương trình bảo trì mạng lưới quốc lộ cho thấy số trục quá tải (lớn hơn tải trọng quy định trong tiêu chuẩn 22TCN-302-06 - Yêu cầu kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) từ 10-20%. Việc tính toán kết cấu mặt đường xét đến điều kiện tải trọng trục thực tế là cần thiết để đảm bảo khả năng chịu tải trọng và tuổi thọ của kết cấu mặt đường. Đối với các trục quốc lộ chủ yếu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay, khi chưa có chế tài kiểm soát chặt chẽ tải trọng trục, hệ số tải trọng tương đương đề nghị để đổi xe về trục tải trọng tính toán khi thiết kế kết cấu mặt đường mềm theo tiêu chuẩn 22TCN-211-06 và 22TCN-274-01.
LV (nguồn: TC Cầu đường, số 3-2010)

Các tin khác: