SpStinet - vwpChiTiet

 

3-O-α-L-rhamnopyranosyl 5,7,4’-trihydroxyflavon phân lập từ lá cây móng (Lawsonia inermis L.)

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Bình, Phạm Thanh Kỳ, Trần Thị Oanh (Trường ĐH Dược Hà Nội), Phan Văn Kiệm (Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện KH&CN Việt Nam) thực hiện phân lập xác định cấu trúc hóa học của 3-O-α-L-rhamnopyranosyl 5,7,4’-trihydroxyflavon từ cây lá móng thu hái ở Hà Đông.

Nghiên cứu tiến hành với cây lá móng và rễ thu hái vào tháng 3-4/2008 tại làng Ngọc Trung (Hà Đông).
Từ dịch chiết methanol của cây lá móng, bằng phương pháp sắc ký cột nhiều lần đã phân lập được chất sạch LIRE 1A. Dựa vào độ chảy số liệu phổ khối lượng và phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều đã nhận dạng là 3-O-α-L-rhamnopyranosyl 5,7,4’-trihydroxyflavon (Afzelin). Đây là hợp chất lần đầu tiên phân lập từ cây lá móng ở Việt Nam.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả