SpStinet - vwpChiTiet

 

Hành vi nguy cơ và tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam nghiện chích ma túy tại 3 huyện tỉnh Quảng Nam

Nhóm tác giả Trần Văn Kiệm, Đặng Văn Hải, Chế Thị Việt Hoa (TT Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Hoàng Long, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Hùng (Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế) thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang từ tháng 6-8/2013 trên 280 đối tượng nghiện chích ma túy tại 3 huyện trọng điểm tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tỷ lệ nhiễm HIV và các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV ở đối tượng này. Mẫu được chọn tại 3 địa điểm gồm thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Phước Sơn với sự hỗ trợ của các cộng tác viên, đồng đẳng viên và người nghiện ma túy đồng ý tham gia.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV trên nhóm này là 6,4%. Hành vi dùng chung bơm kim tiêm, dùng chung thuốc hoặc dụng cụ pha thuốc ở nhóm người nghiện chích ma túy trong vòng 6 tháng khá cao, chiếm tỷ lệ 33,2% và 47,5%. Tần suất sử dụng bao cao su (BCS) khi quan hệ tình dục còn thấp. Trong đó, 24,6% người nghiện chích ma túy thỉnh thoảng mới dùng BCS khi quan hệ tình dục với gái mại dâm, 9,2% chưa bao giờ dùng BCS.

Do đó, các biện pháp can thiệp như truyền thông, tư vấn trực tiếp là cần thiết nhằm giảm thiểu các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV ở nhóm đối tượng này. Nghiên cứu cũng đề xuất một số biện pháp như tăng cường truyền thông trực tiếp cho các đối tượng nghiện chích ma túy, triển khai chương trình can thiệp giảm hại như Chương trình bơm kim tiêm, BCS và thành lập cơ sở điều trị Methadone tại thành phố Tam Kỳ.

TN (nguồn: TC Y học Thực hành, số 5/2014)

Các tin khác: