SpStinet - vwpChiTiet

 

Hải Phòng: Xây dựng thành công quy trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Xây dựng quy trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học Hải Phòng” do PGS.TS Nguyễn Việt Hải làm chủ nhiệm vừa được Sở KH&CN Hải Phòng nghiệm thu.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công hệ thống chuẩn kiến thức, kỹ năng cho 12 ngành học sư phạm đang đào tạo tại trường. Trong đó bao gồm: chuẩn chung về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; chuẩn riêng về kiến thức cơ bản, phương pháp giáo dục, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho từng ngành cụ thể.

Trường cũng đã xây dựng được quy trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm gồm 4 giai đoạn: cung cấp kiến thức chung và nhận thức về nghề dạy học - trau dồi kỹ năng chủ nhiệm lớp, giao tiếp sư phạm và các hoạt động xã hội - rèn luyện các kỹ thuật dạy học trên lớp - nâng cao năng lực sư phạm.

Trước đây, việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên từng ngành của Đại học Hải Phòng vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm còn yếu, đặc biệt là phương pháp giảng dạy bộ môn, kỹ năng chủ nhiệm lớp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Kiến thức đào tạo chuyên ngành của trường đại học đôi chỗ còn chưa theo sát thực tế phổ thông. Đặc biệt, chưa có một quy trình chính thống cho việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm trong toàn khóa học. Điều này dẫn đến việc kiểm soát và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cho sinh viên còn hạn chế.

Sinh viên K9 của tất cả các khoa sư phạm của nhà trường đã được áp dụng quy trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm mới được hoàn thiện trên. Kết quả rất khả quan: so sánh kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm giữa sinh viên K9 và sinh viên K8 (chưa được rèn luyện theo quy trình nghiệp vụ sư phạm) cho thấy, điểm trung bình chung của sinh viên K9 cao hơn và tương đối đều hơn sinh viên K8.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 7/2012)

Các tin khác: