SpStinet - vwpChiTiet

 

Hải Phòng: phổ biến Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2010

Ngày 11.5.2010, Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng (Sở KH&CN Hải Phòng) - cơ quan thường trực của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2010 tại Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị phổ biến về Giải thưởng này.

Các đại biểu là đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố đã được nghe các chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng giới thiệu về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, các tiêu chí cụ thể của Giải thưởng. 
 Đến dự Hội nghị, Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Xuân Tuấn đã động viên các doanh nghiệp tích cực tham gia Giải thưởng, bày tỏ tin tưởng rằng các doanh nghiệp Hải Phòng hoàn toàn có thể giành được giải cao tại Giải thưởng và có thể tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc tế  châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2011. Ông Bùi Xuân Tuấn cũng nhấn mạnh, Sở KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng luôn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tham gia Giải thưởng cũng như trong quá trình phát triển và hội nhập.

 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt các thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thông qua việc áp dụng, duy trì và cải tiến có hiệu quả và hiệu lực các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Các tiêu chí Giải thưởng được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Mỹ (Malcolm Baldrige National Quality Award). Đây là một mô hình được gần 90 quốc gia nghiên cứu, xây dựng thành các Giải thưởng quốc gia về chất lượng.

 Chương trình Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện hàng năm và Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng được giao nhiệm vụ tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động của chương trình này.

VH (Theo Tchdkh.org.vn)

 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả