SpStinet - vwpChiTiet

 

Hải Phòng: Nuôi cá bớp năng suất cao tại vùng nước lợ

Sở KH&CN Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá bớp thương phẩm đạt năng suất 5 tấn/ha bằng thức ăn công nghiệp ở vùng nước lợ Hải Phòng” do ThS. Đặng Minh Dũng cùng cộng sự tại Trung tâm Phát triển nghề cá và Đa dạng sinh học vịnh Bắc bộ thực hiện.

Hình minh họa.

Theo đánh giá của nhóm tác giả, điều kiện tự nhiên của Hải Phòng rất thích hợp để nuôi cá bớp - một loài cá nước lợ có giá trị kinh tế cao. Song, trên thực tế, nghề nuôi cá bớp trên địa bàn thành phố chưa được chú trọng 2013  phát triển, kỹ thuật nuôi còn hạn chế dẫn đến sản lượng không cao và hiệu quả kinh tế thấp. Để phát triển nghề nuôi cá bớp tại Hải Phòng, cần phải nuôi với quy mô công nghiệp công nghệ cao, hiệu suất lớn.

Sau quá trình nghiên cứu thực nghiệm, lựa chọn được thức ăn và mật độ nuôi phù hợp cho cá bớp, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nuôi cá bớp thương phẩm ở 3 ao (500 m2/ao). Bờ ao được thiết kế vững chắc, có lót bạt UV chống rò rỉ nước. Độ sâu mực nước từ 1,2 - 1,5 m. Thả giống với mật độ 12 con/m2, kích cỡ 6-7 cm. Cho cá ăn thức ăn CP có hàm lượng Pr 40% từ 3-10% trọng lượng cá/ngày. Hàng ngày theo dõi môi trường và hoạt động của cá nuôi và định kỳ kiểm tra sức sinh trưởng của cá.

Từ đó, ThS. Đặng Minh Dũng cùng cộng sự đã hoàn thiện được quy trình nuôi cá bớp thương phẩm đạt năng suất 6 tấn/ha/vụ ở vùng nước lợ Hải Phòng.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 11/2012)

Các tin khác: