SpStinet - vwpChiTiet

 

Hải Phòng: Nghiên cứu luận cứ phát triển kinh tế tri thức

Vừa qua, Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố tiến hành đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học để phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020” do TS. Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn làm chủ nhiệm.
 
 

Nhóm nghiên cứu nhận định, ở Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng, việc tăng trưởng kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào những nguồn lực truyền thống. Điều đó dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững. Việc xây dựng một lộ trình để chuyển đổi mô hình kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, dần từ bỏ thói quen lao động cũ, áp dụng thành tựu KH&CN mới vào sản xuất là một việc làm cần thiết nhằm thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững và ổn định.

Giải pháp mà nhóm nghiên cứu đưa ra nhằm phát triển kinh tế tri thức ở Hải Phòng đến năm 2020 gồm 4 nhóm:

- Về thể chế chính sách: tiếp tục nghiên cứu rà soát lại các cơ chế chính sách đã ban hành  để bổ sung sửa đổi cho phù hợp với những điều kiện kinh tế đang biến đổi rất nhanh; ban hành cơ chế chính sách để củng cố và phát triển hệ thống sáng tạo đổi mới.

- Về giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tri thức: toàn dụng nguồn nhân lực KH&CN tiềm năng và đào tạo nhân lực KH&CN trực tiếp, các nguồn nhân lực khác để đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức; nâng cao trình độ dân trí, từng bước hình thành xã hội thông tin và xã hội học tập.

- Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển hạ tầng CNTT, đẩy mạnh quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, phát triển và ứng dụng rộng rãi tromg tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

- Đẩy mạnh phát triển KH&CN và ứng dụng các sản phẩm KH&CN, đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực hình thành một số doanh nghiệp KH&CN đủ mạnh để đảm đương các nhiệm vụ KH&CN mũi nhọn, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế tri thức.

Hội đồng khoa học đánh giá cao đóng góp của nhóm nghiên cứu trong việc xây dựng những luận cứ khoa học; tổng hợp thông tin, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất những giải pháp hữu ích. Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đan Đức Hiệp cho rằng, đề tài có thể là căn cứ để Sở tham mưu cho UBND thành phố trong việc xây dựng, phát triển kinh tế tri thức tại Hải Phòng.
Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: