SpStinet - vwpChiTiet

 

Hải Phòng: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến ngao nuôi ven biển

Những năm gần đây, nghề nuôi ngao của Hải Phòng được phát triển mạnh, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế thủy sản, góp phần giảm nghèo cho cư dân ven biển. Tuy nhiên, do một số tác động tiêu cực của môi trường, dịch bệnh… ngao nuôi bị ảnh hưởng đến sinh trưởng, thậm chí bị chết hàng loạt.
 

Hình minh họa.

Trước thực trạng đó, thành phố đã giao nhóm cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia Quan trắc cảnh báo môi trường biển (Viện Nghiên cứu Hải sản) do ThS. Nguyễn Công Thành chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến ngao nuôi ở ven biển và đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu ảnh hưởng”.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích, đánh giá chất lượng môi trường vùng nuôi ngao (môi trường nước, môi trường trầm tích, thủy sinh vật), mức độ tích tụ kim loại nặng và một số độc tố sinh học trong ngao… trên 2 vùng cửa sông Bạch Đằng và sông Văn Úc. Kết quả phân tích chỉ ra, nguyên nhân gây chết ngao chủ yếu là do biến động của nhiệt độ, độ muối, mật độ nuôi, các độc chất trong môi trường và dịch bệnh.

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 2 nhóm giải pháp phòng tránh, giảm thiểu ảnh hưởng của môi trường đến ngao nuôi ở ven biển bao gồm nhóm giải pháp quản lý và nhóm biện pháp kỹ thuật. Trong đó, nhóm giải pháp quản lý bao gồm: bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ về kinh tế, kỹ thuật đối với các địa phương, hộ nuôi ngao; bổ sung tiêu chuẩn môi trường vùng nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ nói chung và vùng nuôi ngao an toàn nói riêng phù hợp với thực trạng hiện nay của Việt Nam…

Nhóm biện pháp kỹ thuật nhấn mạnh tới các biện pháp về lựa chọn con giống, mật độ ngao nuôi, thời gian thả nuôi, quan trắc, giám sát các yếu tố môi trường và dịch bệnh vùng nuôi ngao; ứng dụng kỹ thuật xử lý để giảm thiểu chất ô nhiễm trong ngao nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; định kỳ cải tạo môi trường nền đáy bãi nuôi ngao trong và sau mỗi vụ nuôi…
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 2/2013)

Các tin khác: