SpStinet - vwpChiTiet

 

Hai hợp chất mới phát hiện từ trái ô môi

Nhóm nghiên cứu Ngô Quốc Luân, Lê Văn Ril, Đỗ Hoàng Vinh, Trường đại học Cần Thơ; Ngô Khắc Không Minh, Trường đại học Bách khoa TP.HCM và Nguyễn Ngọc Hạnh, Viện công nghệ hóa học TP.HCM vừa công bố 3 hợp chất từ cao ethyl acetat của trái ô môi (Cassia grandis L.F).

Nguyên liệu từ các bộ phận của cây ô môi được ThS. Đặng Minh Quân, Trường đại học Cần Thơ giám định. Trái ô môi chín thu hái vào tháng 10 tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Sau khi rửa sạch, loại bỏ phần sâu mọt, sấy khô ở 500C, tách lấy hạt để riêng, các phần còn lại xay thành bột làm nguyên liệu.

Nhóm nghiên cứu đã cô lập được 3 hợp chất là luteolin 7-O-β-D-glucoside (1), cinnamic acid (2), betasitosterol (3). Trong đó, các hợp chất (1) và (2), lần đầu tiên được cô lập từ loài cây này. Nhờ phổ 2 DNMR có thể xác định chính xác vị trí các proton và carbon trong cấu trúc của hợp chất (1).

Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: