SpStinet - vwpChiTiet

 

Hà Tĩnh: Nuôi thành công giống gà VCN-G15

Từ tháng 11.2010, Trung tâm chuyển giao KH&CN huyện Kỳ Anh đã tiến hành triển khai dự án "Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống gà VCN-G15 tại xã Kỳ Lâm - Kỳ Anh" do ông Nguyễn Tiến Đèo - Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm.

Sau 18 tháng du nhập, 2.000 con gà giống VCN-G15 được triển khai nuôi thử nghiệm đã cho thấy: Giống gà VCN-G15 được nuôi thử nghiệm tại mô hình có sức sống tốt, tỷ lệ nuôi sống cao (trên 90%); bước sang tuần thứ 21 trọng lượng đạt 1,3 kg/con, gà bắt đầu đẻ trứng cho đến tuần thứ 32 tỷ lệ đẻ trứng đến 80,4%. Sản lượng trứng trung bình đạt 224,15 quả/con/52 tuần.

Đây là giống gà siêu trứng do Viện Chăn nuôi lai tạo giữa gà trống Ucraina với giống gà mái thả vườn của Ai cập, được phòng PC11 Công an tỉnh giới thiệu. Giống gà này có tập tính nhanh nhẹn nên có thể nuôi theo nhiều hình thức: Nuôi nhốt tập trung, nuôi bán thả hoặc nuôi trong nông hộ vẫn cho năng suất cao hẳn so với các giống hiện nuôi tại địa phương. Có thể khẳng định giống gà này rất phù hợp với Kỳ Anh nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Được biết, thông qua dự án này, một số địa phương khác như khu tái định cư xã Kỳ Lợi- Kỳ Anh, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà... cũng đã nhân rộng giống gà này và cho thu nhập cao.

Vừa qua, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đã tổ chức nghiệm thu dự án này.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 8/2012)

Các tin khác: