SpStinet - vwpChiTiet

 

Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn 2012

UBND thành phố Hà Nội khuyến khích và kêu gọi người dân tham gia vào các hoạt động như tổng vệ sinh, thu dọn rác trên các tuyến phố trọng điểm, tại các bến xe, các khu công cộng, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh.....

Trồng cây hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch

Tất cả các hoạt động đó là sự thể hiện quyết tâm lớn của các sở, ban ngành nhằm hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2012.

Để hưởng ứng Chiến dịch, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 13/9/2012 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2012, gồm các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức được triển khai thực hiện rộng khắp và liên tục tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố từ ngày 15/9 đến 22/9/2012 thông qua việc treo băng rôn, áp phích; các bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của quận, huyện, thị xã, xã, phường thị trấn với các nội dung, thông điệp chính của Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn 2012 tới mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô; khuyến khích và kêu gọi người dân tham gia vào các hoạt động như tổng vệ sinh, thu dọn rác trên các tuyến phố trọng điểm, tại các bến xe, các khu công cộng, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh.....

Tất cả các hoạt động đó là sự thể hiện quyết tâm lớn của thành phố và toàn thể nhân dân Thủ đô trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2012.

Hoạt động này cũng là thiết thực hưởng ứng  Ngày Môi trường thế giới 5/6/2012 về xây dựng nền Kinh tế Xanh và Năm Quốc tế về Năng lượng bền vững 2012 do Liên Hợp Quốc phát động.

Chủ đề này một lần nữa nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng sẽ tác động lên toàn cầu, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm với mục tiêu hướng cộng đồng trên khắp hành tinh cùng thực hiện những hành động đơn giản góp phần bảo vệ, chăm sóc môi trường địa phương của mình. Chủ đề của Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2012 là “Nơi sinh sống của chúng ta… Hành tinh của chúng ta… Trách nhiệm của chúng ta” .
 
 Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả